Vangseter profilannonser

Vangseter profilannonser

Vangseter er et behandlingssenter for rus- og alkoholavhengige. Det er oftest de pårørende som tar kontakt med Vangseter. Kommunikasjonen henvender seg primært til disse, sekundært til den avhengige selv. Målgruppenes interesse for informasjon fra Vangseter er negativt motivert – de har et problem de trenger hjelp for å løse, de er ikke interessert utydelig informasjon og morsomheter.

Profilannonsene dramatiserer de bakenforliggende årsakene til avhengigheten. Helsideannonser i A-magasinet er valgt for å ha god plass til å vise dramatiseringen og for å treffe lesere i en situasjon som gir bedre tid enn vanlig ta til seg informasjonen. Papirannonsene støttes opp av en digital kampanje som lar den interesserte finne ut mer om behandlingen på Vangseters nettsider.