Favne psykologbistand

Favne er et fellesskap av psykologer og en privat klinikk i Oslo sentrum. Hesthest utviklet logo og en grafisk profil som tar vare på den faglige dyktigheten Favne representerer, men som samtidig gir en frisk og positiv identitet å møte for mennesker i en ofte vanskelig og akutt situasjon. Hesthest har også utviklet nettsiden som viderefører identiteten med et enkelt, men egenartet brukergrensesnitt. Favne har siden oppstarten i 2013 blitt et av de største psykologfellesskapene i Oslo.

Favne psykologbistand

Favne er et fellesskap av psykologer og en privat klinikk i Oslo sentrum. Hesthest utviklet logo og en grafisk profil som tar vare på den faglige dyktigheten Favne representerer, men som samtidig gir en frisk og positiv identitet å møte for mennesker i en ofte vanskelig og akutt situasjon. 

Hesthest har også utviklet nettsiden som viderefører identiteten med et enkelt, men egenartet brukergrensesnitt. Favne har siden oppstarten i 2013 blitt et av de største psykologfellesskapene i Oslo.