En trojansk hest kan fungere som et bilde på å smugle inn informasjon inn i bevisstheten til mottakeren. En virkningsfull oppskrift for å bryte ned mentale forsvarsverket og skape begeistring hos målgruppa.

En moderne kommunikasjonsbedrift trenger ikke være så stor for å kunne levere løsninger til mange plattformer. Digitale verktøy forenkler daglig administrasjon, gjør kommunikasjonskanaler tilgjengelige som aldri før og utformingen av det som skal passe inn i dem lettere å utføre. En trenger dog evnen til å produsere de gode ideene som skiller seg ut fra alle andres uttrykk. Den nødvendige sansen til å utforme og forfatte engasjerende uttrykk må være til stede, sammen med evnen til innlevelse i målgruppenes hoder. Dessuten bør en vite en del om prosessene som spiller inn i forbrukeratferd og hvordan vi foretar valg, slik at en kan lage en effektiv strategi å bygge ideene på.