Har man kreativiteten, evnene og kunnskapen på plass i en kommunikasjonsbedrift, og en klype erfaring å høste av i tillegg, kan det til og med være en fordel å være en liten, fleksibel aktør. Når det ikke er noen mellomledd å tale gjennom, forsvinner det for eksempel ikke så mye informasjon i samtalen mellom kunden og kreatørene. Eller så mange penger.

Den kreative prosessen starter med informasjonsinnhenting og research, fulgt av en inkubasjonsfase hvor hjernen jobber med problemstillingen ubevisst før eureka-øyeblikkene kan nåes i innsiktsfasen. Deretter kommer en fase hvor idéene hvor etterprøves før en eventuelt kan foredle dem videre til en ferdig produksjon. Det er viktig at de samme hodene er involvert i hele prosessen fra informasjonsinnhenting til produksjon, og at ikke oppgaven deles mellom for eksempel konsulenter og kreatører i hver sin del av prosessen.

I tillegg til å ha mye kunnskap om oppgaven som skal løses, krever gode løsninger kunnskap om markedsmekanismer, menneskelig adferd og hvordan å tilrettelegge for idérikdom. Vi følger derfor nøye med i forskning på forretningsstrategi, adferdspsykologi og kreativitet.

Kreativitet handler ikke nødvendigvis om å utvikle de mest fargerike løsningene, men å finne løsninger som gir reell nytteverdi for de som har bestilt idéene. Ofte er de smarteste løsningene så enkle at den kreative jobben bak dem er usynlig. Men bak de smarteste løsningene ligger mye kunnskap og en metodisk kreativ jobbing.

Forskning viser også at antall ideer går ned, både i kvantitet og kvalitet, med antall hoder som i fellesskap skal finne på dem. Gode ideer er det viktigste produktet en kommunikasjonsbedrift leverer. Da er det heller ikke så dumt å være en smidig liten idésmie uten konsulenter eller andre fordyrende ledd mellom kunden og kreatørene. For mer informasjon om hva vi kan tilby og hvordan vi jobber, ring oss på 90 76 46 39 eller send oss en elektronisk post på postpost@hesthest.no