Hesthest hjelper

bedrifter med

å utvikle

innovative tjenester

og strategier,

og designer løsninger

for web, print

og fysiske rom

Hesthest Design & Innholdsbyrå - Rosenborggata 16A, 0356 Oslo - Peder: 45 26 76 04 - Andreas: 90 76 46 39 - postpost@hesthest.no - Linkedin Andreas - Linkedin Peder - facebook

Hesthest Design & Innholdsbyrå - Rosenborggata 16A, 0356 Oslo - Peder: 45 26 76 04 - Andreas: 90 76 46 39 - postpost@hesthest.no - Linkedin Andreas - Linkedin Peder - facebook

Hesthest hjelper bedrifter med å utvikle innovative tjenester og strategier, og designer løsninger for web, print og fysiske rom. Enten det er å jobbe med en utstilling, en nettside, en grafisk identitet, en facebook-kampanje, et fotooppdrag eller å tenke ut nye tjenester som kundene våre kan tilby markedet sitt, arbeider vi metodisk kreativt.

Den kreative prosessen starter med informasjonsinnhenting og research, fulgt av en inkubasjonsfase hvor hjernen jobber med problemstillingen ubevisst før eureka-øyeblikkene kan nåes i innsiktsfasen. Deretter kommer en fase hvor idéene hvor etterprøves før en eventuelt kan foredle dem videre til en ferdig produksjon. Det er viktig at de samme hodene er involvert i hele prosessen fra informasjonsinnhenting til produksjon, og at ikke oppgaven deles mellom for eksempel konsulenter og kreatører i hver sin del av prosessen.

I tillegg til å ha mye kunnskap om oppgaven som skal løses, krever gode løsninger kunnskap om markedsmekanismer, menneskelig adferd og hvordan å tilrettelegge for idérikdom. Vi følger derfor nøye med i forskning på forretningsstrategi, adferdspsykologi og kreativitet.
Kreativitet handler ikke nødvendigvis om å utvikle de mest fargerike løsningene, men å finne løsninger som gir reell nytteverdi for de som har bestilt idéene. Ofte er de smarteste løsningene så enkle at den kreative jobben bak dem er usynlig. Men bak de smarteste løsningene ligger mye kunnskap og en metodisk kreativ jobbing.
Les mer

Eksempler